Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wydaje uwierzytelnione kopie lub odpisy z przechowywanej dokumentacji wyłącznie na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osób prywatnych, opatrzony własnoręcznym, oryginalnym podpisem. Przy wypełnianiu formularza należy pamiętać o wpisaniu danych we wszystkie wymagane rubryki. Ich brak może uniemożliwić odszukanie dokumentacji oraz pozytywne załatwienie sprawy. Otrzymane wnioski są realizowane w kolejności ich wpływu.

W przypadku ubiegania się o kopie dokumentów do renty rodzinnej wymagane jest dołączenie do podania kserokopii aktu zgonu byłego pracownika.Wypełniony wniosek należy przesłać 

* pocztą na adres:

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek.

W przypadku, gdy realizacja sprawy nie wiąże się z wydaniem kopii lub odpisu wykonanego na podstawie dokumentów zgromadzonych w zasobie Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej możliwe jest przesłanie wniosku

* faksem na nr (22) 724 82 61

* pocztą elektroniczną do Kancelarii Archiwum Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (decyzja nr 17 z dnia 13 lipca 2012 r.), od dnia 1 sierpnia 2012 r.  administruje ogólnopolską Bazą Miejsc Przechowywania Dokumentacji Osobowej i Płacowej Pracowników.

Wszelkich informacji dotyczących miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej udziela:

Oddział Informacji i Udostępniania Zasobu:

* pisemnie drogą tradycyjnej korespondencji

* pocztą elektronicznąUwaga!: informacji tych nie udzielamy telefonicznie.

Projekt i wykonanie: E-GRUPA