Witamy na naszej stronie
Dane firmy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r., które weszło w życie z dniem 7 października 2013 r., Archiwum Państwowe w Warszawie przejęło majątek, prawa i obowiązki Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. W strukturach APW działać będzie oddział o nazwie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, który będzie mieścił się w Milanówku. Oddział ten przejmie zadania, które do tej pory wypełniało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, jako samodzielna instytucja. Bez zmian pozostaje adres archiwum w Milanówku (ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek) oraz numer telefonu (22) 635 68 22, pod którym można uzyskać informację o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Tu także (lub do głównej siedziby Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa) można zwracać się o zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość zarobków, wydawane na podstawie dokumentacji przechowywanej w Archiwum. Archiwum Państwowe w Warszawie będzie w dalszym ciągu przejmowało dokumenty po likwidowanych zakładach pracy oraz po niewypłacalnych przedsiębiorcach, którzy kończą działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.Kontakt:
tel.:
+48 (22) 724 76 05
+48 (22) 724 76 79
+48 (22) 724 78 72
fax:
+48 (22) 724 82 61

Udzielanie informacji o dokumentacji osobowej i płacowej:
+48 (22) 635 68 22

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawczaEmigracja Polityczna Stanu Wojennego

Projekt i wykonanie: E-GRUPA